ژل میکروسیلیس یا ژلهای پوزولانی گونه پیشرفته ای از مواد افزودني بتن شامل میکروسیلیس و بعضا نانوذرات سیلیس آمورف هستند كه براي ساخت بتن¬هاي توانمند و چند منظوره به بتن افزوده مي‌شوند. اين مواد علا‌وه بر بالا‌ بردن اسلا‌مپ در زمان ساخت بتن باعث رفع جذب آب و قطع نفوذپذيري بتن مي گردد. معمولا در هنگام اجرای مخازن آب و استخرها یکی از راه حلهای آب بندی استخر و آب بندی مخازن آب استفاده از ژل میکروسیلیس در بتن استخر و یا بتن مخزن آب میباشد. ژل میکروسیلیس به عنوان یک افزودنی جهت تولید بتن آب بند، می تواند نقش به سزایی در بهبود خواص آب بندی بتن و نوفذناپذیر نمودن سازه های آبی داشته باشد و برای ساخت مخزن بتنی مورد استفاده قرار میگیرد .


تگ ها: مخزن بتنی